Goed leesbare polisvoorwaarden
vergen een structureel andere aanpak

Er is maatschappelijk een roep om beter leesbare verzekeringspolissen. Onder andere consumentenorganisaties en de AFM pleiten daarvoor. Mondjesmaat reageren verzekerings­bedrijven er ook op.

Heldere zinnen leveren nog geen heldere tekst op

Jammer genoeg zie je de discussie vooral gaan over de diverse taalniveaus zoals C1, B2 en B1. Probleem daarbij is, dat deze taalniveaus veel nadruk leggen op de taalkundige begrijpelijkheid van zinnen. Maar een samenstelsel van afzonderlijk goed leesbare zinnen levert nog geen geheel op dat snel te scannen is en inhoudelijk goed te begrijpen. Eindresultaat is vaak een polis die nadrukkelijk ‘op de hurken gaat zitten’ met zinnen die de lezer bijna verkleuterend toespreken. Terwijl de polisvoorwaarden als geheel nog steeds lastig te begrijpen zijn.

Inhoudelijk begrijpelijke en toegankelijke structuur doet meer

Onbegrijpelijkheid van polissen heeft dan ook nog een andere oorzaak dan alleen de lastige zinsconstructies. En dat is vooral de juridische en risicomijdende insteek.
Samen met collega Arno Smit heb ik een andere aanpak: wij schrijven leesbare polisvoorwaarden met de lezer als focus. We zetten een structuur op die de tekst toegankelijk maakt en die het inhoudelijke begrip ondersteunt. Bij die aanpak gebruiken we natuurlijk wel heldere zinnen. En uiteindelijk moet de zaak ook juridisch en qua risico kloppen. Dat leidt tot volwassen én goed leesbare polissen. Zie ook onze site voor leesbare polisvoorwaarden.

Ook uw polisvoorwaarden aanpakken? Een afspraak is snel gemaakt!

Een eerste stap naar goed leesbare voorwaarden kunt u snel zetten. Bel 072 515 5445 of mail ons. Doorgaans kunnen we binnen enkele dagen om de tafel zitten, de mogelijkheden bespreken en het project opstarten. We hebben zonodig zelf juridische contacten, en werken natuurlijk graag samen met uw eigen inhoudelijk deskundigen.